top of page

Anmälnings- och betalningsvillkor

Undervisningsperioder

Undervisningen delas upp i 4 perioder som varierar mellan ca 8-12 veckor.

Periodöversikt

Vårtermin 1:     Jan/Feb - Mar (Normalt paus för Påsklov)

Vårtermin 2:     Mar/April - Jun
Hösttermin 3:    Sep - Okt
Hösttermin 4:    Okt - Dec

 

Betalning

Betalning sker via hemsidan (kort) eller via Swish/bankgiro. När du anmält dig via hemsidan får du automatiskt ett antagningsbeskedet, via email så bekräftar vi din anmälan skriftligen via email. Du är inte registrerad fullt registrerad tills att anmälningsavgiften är betald. Obetald faktura/anmälan gäller inte som avanmälning.

Förbetalda privatlektioner/bröllopslektioner/presentkort och liknande gäller endast 12 månader från att betalningen har inkommit. Outnyttjade lektioner kommer att räknas som utnyttjade.

 

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod/kurs.

När du påbörjat aktiviteten innebär det att du avsäger dig ångerrätten.

 

Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver vi få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

 

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela oss. Läkarintyg skall vara oss tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat oss.

 

Avbokning och Återbetalning

När du gör en avbokning av en kurs upphör ditt avtal med oss att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@ostermalmsdansstudio.com.

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Vi återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning. Har du betalat via hemsidan och avbokningen sker innan kursen/lektionen börjat kan vi ev sätta tillbaka avgiften på det kort du använt.

Vi tar ut en administrationsavgift på 150 kr för att göra återbetalningen.

 

Observera att bokning av privatlektioner/Bröllopsdans/workshops/läger inte omfattas av Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59), då dessa utförs på en bestämd dag och under en tidsbegränsad period.

För privatlektioner/workshops/läger har du möjlighet att avboka dessa fram till 24h innan lektionen börjar.

 

Inställda lektioner/ Ersättningstillfällen/ Vikarier

Om vi tvingas att ställa in ett eller flera kurstillfällen så kommer dessa att flyttas till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena. I vissa fall erhåller vi oss rättigheten att istället ge rabatt på framtida kurser för inställt tillfälle.

Om vi inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför vår kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller vi oss att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material.

 

Vi förbehåller sig rätten att vid alla tidpunkter ändra utannonserad lärare utan att i förväg informera om detta. (Detta kan exempelvis, men inte enbart, inträffa vid sjukdom och då tiden är för kort för att få ut information) Ändring av lärare medger inte rätt till avbokning i strid med övriga avbokningsvillkor.

 

Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som vi inte råder över och som förhindrar oss att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar oss från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

 

Påminnelse om betalning

Om betalning, trots påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso. Vi förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 60:- per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag.

 

Personuppgiftspolicy

Vi kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. 
Läs mer om hur vi behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår personuppgiftpolicy.

bottom of page