top of page

Personuppgiftpolicy

1. Vilka är vi?

I denna policy kallas för Östermalms Dans (-studio eller -dansklubb) och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

 

Östermalms ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

 

Vi går att nå på följande sätt:

E-post: info@ostermalmsdansklubb.com

 

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan www.ostermalmsdansklubb.com eller kontaktar oss via telefon eller mejl. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

 

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

 

3. Data som vi samlar in och hur den används 

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

 

Som personuppgiftsansvarig har vi ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

 

4. Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som hanterar personuppgifter. Anställda hos oss och på dotterbolag eller franchisetagare ska följa vår interna informationssäkerhetspolicy. 

 

5. Personuppgiftsbiträde

Vi använder personuppgiftsbiträden till några av våra tjänster, exempelvis administration av kursanmälningar. Vi förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden samt att dessa personuppgiftsbiträden förutom att följa GDPR även följer vi krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i våra interna informationssäkerhetspolicy.

 

6. Hur används cookies

En cookie, kaka, är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används ofta för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på webbplatsen. Informationen i datafilen gör det möjligt att tillgodose besökarens val på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies: cookies och session cookies.

 

Cookies används till exempel för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan den besöktes sist. Den här typen av cookies kan också användas för att föra statistik, spara användarnamn och lösenord till inloggning av tjänster. Lagringstiden för dessa cookies bestäms av webbplatsen.

 

Session cookies kan användas under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Ett vanligt användningsområde för den här typen av cookies är att hålla reda på temporära inställningar som språk, CSS, användarnamn/lösenord eller liknande. De kan också underlätta viss typ av navigering på webbplatsen.

 

Vi använder session cookies och cookies från tredje part som exempelvis Youtubefilmer och statistik från Google Analytics.

 

7. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Vi använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av våra tjänster och produkter.  

 

8. Överföring av information

Vi och våra personuppgiftsbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam och annonsmätningstjänster för vår räkning kan behandlas av 3:e part.

 

9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. 

 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar: 

  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och vi kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

 

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice enligt ovan.

bottom of page